mono cummins dealer

MoNo plaatst eerste Cummins motor

Als kersverse Cummins dealer konden we ons geluk niet op toe we opdracht kregen een nieuwe motor te plaatsen in een prachtig jacht. Sinds einde vorig jaar is MoNo marine officieel Cummins dealer in het segent recreational and light commercial.

Voor de liefhebbers hebben we een slideshow gemaakt met foto’s van het verwijderen van de oude motor en het plaatsen van de nieuwe Cummins motor:

MoNo Marine en Sima Charters blijven samenwerken

Deze maand hebben we vol trots het contract getekend met Sima Charters en hiermee vernieuwen we de huidige samenwerking.

Sima Charters is een innovatief bedrijf in Maassluis wat zich bezig houdt met allerlei soorten tenderwerk en andere dienstverleningen op het water. MoNo Marine neemt het onderhoudswerk van 6 actieve schepen in de vloot uitgerust met Volvo Penta motoren en IPS systeem.

Leuk weetje! Op de achtergrond van de foto zie een van de schepen uit de vloot: SC Amethyst (London Array, Windfarms)

Hernieuwde certificering ISO 9001 2015 – 2017-2020

Onlangs ontvingen we onze hernieuwde ISO 9001:2015 en omdat je die niet zomaar krijgt kunnen we dat natuurlijk niet onbesproken laten!

Wat is ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 is een norm, die beschrijft waar een organisatie minimaal aan zou moeten voldoen om het mogelijk te maken dat processen worden beheerst en producten systematisch worden verbeterd. Hieronder volgt een overzicht van de vernieuwingen van de certificering:

1. Stakeholders identificeren en een duurzame, win-win relatie ontwikkelen

In andere managementmodellen, zoals INK/EFQM, is het al langer gebruikelijk om niet alleen de klanten als stakeholder te zien, maar ook andere partijen, zoals leveranciers, personeel, aandeelhouders en de samenleving. Een organisatie dient met alle partijen een praktische win-win relatie op te bouwen. Uw organisatie moet voordeel hebben van de relatie en de andere partij, de stakeholder, ook. Zo wordt een duurzame win-win relatie met alle stakeholders opgebouwd.

2. Risicomanagement gebruiken om processen te verbeteren

Risico’s zoals bankencrises, marktbubbels en tekorten op de arbeidsmarkt moeten worden gezien en er moet op worden geanticipeerd, als dat mogelijk is. Daarnaast moeten interne risico’s worden geïdentificeerd, zoals de veiligheid van informatie, het voorkomen van ongelukken en de beheersing van processen. Door de risico’s te zien en er op te anticiperen wordt een sterkere organisatie ontwikkeld en wordt een betere concurrentiepositie gecreëerd.

3. Input en output definiëren, meten en continue verbetering van processen

De nieuwe norm legt meer nadruk op het bepalen van de input en de de relatie met de gemeten output van processen. Een praktisch voorbeeld: welke artikelen zijn besteld (input) en hoe vaak worden verkeerde artikelen ontvangen (output)? Welke producten worden aan klanten geleverd (input) en hoe vaak ontstaat er toch een klacht (output)? Alle processen zijn op te delen in stapjes met een input aan de voorkant en een output aan de achterkant.

4. Kwaliteitshandboek eenvoudig en geïntegreerd

Dit onderwerp gaat over de integratie van verschillende normen in de ISO-familie. De opbouw van ISO 9001:2015 is qua hoofdstukindeling aangepast aan de andere normen. Daarmee passen bijvoorbeeld ISO 14001, ISO 27001 en andere normen bij elkaar en zijn ze makkelijk te integreren. Streef er naar dat het managementsysteem van uw organisatie kan worden samengevat in één overzichtelijk, eenvoudig format. Zo’n format hebben we kosteloos voor u klaarliggen.

5. Documentatie nodig, maar niet verplicht

De nieuwe versie van de norm ISO 9001 bevat minder verplichte procedures. Dat wil zeggen, minder verplichtingen om procedures uit te schrijven. Ze moeten wel worden toegepast in de praktijk. Het is nog even belangrijk om in de praktijk bijvoorbeeld afwijkingen in processen te registreren, te analyseren en processen aan de hand van deze oorzaakanalyses te verbeteren. Verder kunt u de uitwerkingen van procedures ook gewoon van ons ontvangen.

6. Leiderschap en de verantwoordelijkheid van de directie

Al in de vorige norm werd meer de nadruk gelegd op de directieverantwoordelijkheid, dat gaat nu nog verder. Men (de schrijvers van de norm) doet er van alles aan om te voorkomen dat ISO 9001 een papieren tijger wordt. Het gaat er om een organisatie effectief te besturen en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie en het management team. ISO 9001 is niet iets extra’s, het gaat om meten van prestaties en de continue verbetering van processen.

7. De werkplek en werkomgeving continu verbeteren

Kaizen management is de moeder in het denken over managementsystemen. Vanuit die gedachte krijgt de werkplek nu meer aandacht. De werkplek is de plek waar de producten van klanten worden gemaakt c.q. waar de diensten worden geleverd. Is die werkplek en werkomgeving goed, behulpzaam, effectief, efficiënt?! Zijn de werkomstandigheden optimaal voor goede, snelle productie zonder faalkosten en fouten? Daarvoor vraagt de norm nu meer aandacht.

8. Kwaliteitsmanagement voor operators brengt ISO 9001 in de praktijk

ISO 9001 is een checklist voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Zo’n systeem is geschreven voor leidinggevenden en de taal, die in de norm is gebruikt, is niet eenvoudig. Daarom hebben we een aparte training voor operators gemaakt. Daarmee kan een organisatie alle uitvoerende professionals in een dagdeel trainen in de toepassing van kwaliteitsmanagement met ISO 9001. Na deze training weten alle medewerkers wat ze moeten doen.

bron: Patagonia

Volvo Penta dealercompetitie “Uitmuntende prestatie 2016”

Ook afgelopen jaar hebben we ons weer met man en macht ingezet om de diensten en serviceverlening van MoNo Marine te verbeteren en uit te breiden. Daarom zijn we nu ook apetrots dat we met de Volvo Penta dealercompetitie 2016 de wildcard “ Uitmuntende prestatie” hebben behaald!

De speerpunten voor het behalen van de onderscheiding liggen in de uitstekende groeicijfers van het afgelopen jaar, mede dankzij onze samenwerking  met de Belgische marine. We zetten ons pro-actief in om de producten te verbeteren en ook gedrevenheid en expertise speelde een rol bij het bepalen van de winnaar. Maar het meest trost zijn we misschien wel op het compliment over onze service- en garantieverlening wat juist hiervoor zetten onze monteurs zich dagelijk in!

Bekijk het certificaat

Brandweerschip Amsterdam

Amsterdam verwelkomt Jan van der Heyde IV

De grachten van Amsterdam zijn meer dan een wereldberoemde toeristische attractie. Ze vormen  een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van de stad. Zo wordt het stelsel van kanalen al lang gebruikt door de Brandweer Amsterdam voor het bereiken van branden en natuurlijk ook als bron van bluswater.

Het nieuwe brandweerschip wat in December 2016 in  bedrijf is genomen  zet de traditie voort van het vernoemen van de boten naar de oprichter van het huidige brandbestrijding methode  en technologie bij de brandweer Amsterdam. –de heer Van der Heyde

Drijvende pompcentrale

“De belangrijkste taak is om de wagens op de weg te voorzien van een ruime hoeveelheid water. Op een bepaalde manier kun je kijken naar deze boot als een grote drijvende waterpomp”, zegt C-Job Naval Architects Head of Engineering Tim Vlaar, verwijzend  naar de pompcapaciteit van 1.680 m3 per uur.

Voor de aanvullende taken, is de Jan van der Heyde IV uitgerust met twee 180 m3 per uur pompen die kunnen worden opgeroepen om water uit ondergelopen boot huizen of andere vaten te pompen. Bovendien kan het schip ook worden gebruikt als een duik platform.

In termen van voortstuwing, de brandweerboot heeft een maximale snelheid van 15 km per uur. Dit wordt bereikt door twee onafhankelijke hekschroeven aangedreven door twee 368 kW motoren.

Ontwerp en technologie

C-Job Naval Architects leverde het concept design voor de Jan van der Heyde IV. Damen Shipyards Hardinxveld was verantwoordelijk voor het gedetailleerde ontwerp, de engineering en de constructie. Mono Marine heeft het aanpassen van de motoren,  aanpassingen aan de besturingsoftware en de tests en inbedrijfstelling  voor haar rekening genomen.

We zijn er trots op betrokken te zijn geweest bij dit mooie project!

volvo penta marine power sept 2016

Power for marine professionals – september 2016

Lees de nieuwe Power for marine professionals. Met vele interessante artikelen vanuit het vakgebied en data van evenementen en beurzen.

Lees hier >> 

MoNo Marine Powerful Solutions video

Bekijk hier de preview van onze bedrijfsvideo:

Voor de uitgebreide versie: KLIK HIER

Groen bloed na bezoek aan Volvo Penta in Zweden

Groen bloed na bezoek aan Volvo Penta in Zweden

Dagelijks werken de mensen van MoNo Marine aan Volvo Penta installaties bij uiteenlopende klanten en toepassingen. De afgelopen jaren ervaren we een continue stijgende vraag van service aan de grotere, elektronisch gestuurde Volvo Penta dieselmotoren al dan niet in combinatie met Volvo Penta IPS.  Het team van MoNo Marine heeft daarom in oktober een bezoek gebracht aan Zweden om zelf uit vinden wat er precies zo uniek is aan de producten van Volvo Penta.

De ervaring van het gebuiksgemak van Volvo Penta IPS

Aan boord van MV Penta 80 hebben we een vaartocht gemaakt in de Archipel van Göteborg. De archipel is een groep van pittoreske eilandjes die verspreid liggen langs de kustlijn van de Scherenkust van Göteborg. De Penta 80 is uitgerust met een Volvo Penta IPS900 TWIN installatie. Varend door de archipel met nauwe passages tussen de vele eilandjes, merken we dat het varen met een IPS installatie wel enorm gebruiksvriendelijk is. Zittend in de comfortabele stoel bedient de schipper met zijn ene hand de motorhendel en met zijn andere hand de joystick, en stuurt hij zijn schip met zichtbaar gemak tussen de ontelbare kreeftenkooien door. Voor het afmeren langs de kade van een van de talloze eilanden, schakelt de schipper over naar volledige joystick besturing. Het schip is nu met behulp van de joystick in elke gewenste richting te besturen en kan ook nog rond zijn as draaien.

volvo penta fabriek zweden

Na de lunch varen we volle kracht in de richting van Göteborg, waarbij het opvalt dat de motoren in de stuurhut nauwelijks te horen zijn. Dan krijgt ieder zelf nog de mogelijkheid om te varen en de kracht en gebruiksvriendelijkheid van de Volvo Penta IPS installatie te ervaren.

Innovatie en de kracht van de combinatie

In het Volvo Museum beleven we het ontstaan van Volvo en Volvo Penta. We leren  over de toepassingen die Volvo in het verleden heeft gemaakt, van brandweerwagens tot straaljagers en auto’s tot vrachtwagens. We zien dat de motoren waar wij aan werken ook worden gebruikt in de vrachtwagen, bussen en zwaar materieel. Vanaf de start van het bedrijf zijn duurzaamheid, vooruitstrevende technologische ontwikkelingen en veiligheid steeds terugkerende waarden.

Volvo motoren fabriek Skövde

Er is ‘geen’ Volvo motoren fabriek in het Zweedse stadje Skövde , maar wel een compleet Volvo motoren industrieterrein. Diverse fabriekshallen faciliteren ieder een eigen stuk van het productie proces van de motoren voor vrachtwagens, bussen en schepen. De rondleiding voor de mannen van MoNo Marine begint bij het maken van de mallen voor de gegoten motorblokken en cilinderkoppen. Hoewel er veel is gerobotiseerd en geautomatiseerd, valt op dat kritische stappen in het proces gecontroleerd worden door het Volvo Penta personeel. Vervolgens zien we de gieterij, waar volgens een door Volvo gepatenteerd gietproces ruw ijzer samen met afval van machinale bewerkingen worden verhit tot bijna 1500 °C. De mallen worden door middel van een geautomatiseerd proces gevuld met de gesmolten ijzerlegering. Vervolgens worden de mallen verder behandeld, waarbij de gebruikte methode bijdraagt aan een sterker, duurzamer eindproduct. Restmaterialen (grondstoffen en hulpstoffen) worden zo veel mogelijk hergebruikt (ca. 85%) en de restwarmte van de gieterij wordt gebruikt voor de verwarming van de omliggende gebouwen. De uitstoot van vervuilde lucht wordt geminimaliseerd door filters. We wisten al dat Volvo een milieubewust imago heeft, nu weten we wat ze daar daadwerkelijk in investeren. De volgende stap die we live meemaken,  is het machineren van de gegoten cilinderkoppen door middel van computer gestuurde CNC machines. En vervolgens zien we de complete assemblage van de motoren, deels door robots, deels door handenarbeid. Bij elke menselijke handeling wordt de werkinstructie, inclusief kwaliteitscontrole, aan de Volvo medewerker getoond. Tot slot wordt iedere motor getest en proefgedraaid. Wat wij hebben in de Volvo fabrieken hebben gezien, kunt u in deze video zien.

Groen bloed

Deze dagen hebben we veel mogen leren over Volvo en Volvo Penta. Duurzame producten worden gemaakt in fabrieken waarbij de impact op de omgeving minimaal is. Het leveren en controleren van kwaliteit is een standaard werkwijze bij Volvo. Innovatie is de manier om het gebruik en de bediening  van vaar- en voertuigen eenvoudiger en veiliger te maken. Als MoNo Marine staan we achter de werkwijze en producten van dit merk. Wij hebben groen bloed!

Volvo penta power passenger transport special

Volvo Penta Power Passenger transport special

Lees online de speciale editie voor de passagiers transport van Volvo Penta Power, hét magazine voor marine professionals. In dit nummer leest u onder meer over de IPS producten en hybride aandrijving.

Lees meer>>

slechte brandstof scheepsdieselmotoren

Slechte brandstof bij scheepsdieselmotoren

Het verstoken van verontreinigde diesel of slechte kwaliteit brandstof is een van de grootste storingsbronnen aan scheepsdieselmotoren, in enkele gevallen leidend tot grote motorschade. Het is een hedendaags symptoom dat iedereen kan overkomen. Toepassing van acticide, speciale brandstof reinigingssystemen en het bunkeren bij gerenommeerde brandstofleveranciers kunnen het risico wel verminderen.

Slechte brandstof bij scheepdieselmotoren in de praktijk:

Onze klant die pas geleden te maken kreeg met de gevolgen van slechte brandstof is een ambitieuze reder. De laatste dag van het voorlaatste contract was voor deze reder van werkschepen en tenders geen gelukkige. De schipper kreeg plots een alarmmelding van een hoge carterdruk op bakboord motor en nam daarna direct contact met ons op.

Besloten werd om de Volvo Penta D13 dieselmotor aan boord verder te onderzoeken door middel van endoscopie en een compressietest. De vermoedens van onze monteur werden direct bevestigd, namelijk een blow-by van één van de zes cilinders. De 1500 kg wegende motor moest uit het schip worden gehaald en naar de werkplaats worden gebracht. Na inspectie van de gedemonteerde motor bleek dat de zuiger en cilindervoering waren beschadigd. Het schadepatroon (zie afbeeldingen) toonde aan dat een gebrekkige smeerfilm op de cilinderwand, de schade had veroorzaakt.

slechte brandstof scheepsdieselmotoren
slechte brandstof scheepsdieselmotoren
slechte brandstof scheepsdieselmotoren
slechte brandstof scheepsdieselmotoren

Het vermoeden dat gebrekkige smeerfilm de oorzaak was, werd daarna bevestigd door de uitkomst van de injectortesten. Onvolledige verbranding van verontreinigde dieselolie in de verbrandingsruimte zorgde voor verdunning van de smeerolie.

De herstelling van de motor werd volgens hoge kwaliteitseisen uitgevoerd. Na de duurtesten op de proefstand en van de installatie aan boord, kon het schip na een uitgebreide proefvaart in de Rotterdamse haven weer worden opgeleverd aan de reder.  Juist op tijd voor een demonstratie aan een nieuwe klant van de reder, resulterend in een nieuw contract.

Indien u ooit zelf te maken krijgt met de vervelende gevolgen van slechte brandstof staan wij graag ook tot uw beschikking met hulp en advies.